به زودی نخستین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی استان گلستان به ظرفیت ۵ کیلووات در شهر گرگان به بهره برداری می رسد.
با اغاز فاز اجرایی این نیروگاه که بر بام مجتمع مسکونی نصب شده ، ظرفیت نیروگاه های خورشیدی استان به ۲۱.۶ کیلووات خواهد رسید.
شایان ذکر است نخستین نیروگاه خورشیدی استان‌گلستان که جزو نخستین نیروگاه های خورشیدی ایران نیز می باشد، در شهریور ماه ۹۵ توسط پارس سولار البرز به بهره برداری رسید.