نیروگاه متّصل به شبکه (On-Grid) بخش خصوصی به ظرفیّت 5 کیلووات نصب شده بر سقف کارخانه پنبه پاک کنی جاده آق قلا

مشخّصات پروژه:

  • توان نصب شده: 5100 وات
  • توان هر پنل: 85 وات
  • کمپانی سازندۀ پنل ها: Calyxo
  • استفاده از پنل های نسل دوم (Thin film panels) با تگنولوژی CDTE
  • اینورتر: 6500 وات KACO سه فاز