نوشته‌ها

نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه(Off-grid) به ظرفیّت 3/6 کیلووات و نصب آبگرمکن خورشیدی واقع در ساختمان محیط بانی روستای جهان نمای کردکوی

تأمین روشنایی محوطه با استفاده از برق خورشیدی

نیروگاه خورشیدی متّصل به شبکه 10.2 کیلوواتی

برق خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

تأمین برق خورشیدی امام زاده قاسم شهرستان گالیکش

سیستم خورشیدی منزل ییلاقی در منطقه چهار باغ گرگان

نمونه کارها