برگزاری سمینار آموزشی رایگان سیستم های خورشیدی در دانشگاه های منتخب استان گلستان- اردیبهشت 97

برگزاری اوّلین دوره آموزشی سیستم ها و تجهیزات فتوولتائیک در سازمان فنّی حرفه ای استان گلستان، شهرستان گرگان

برگزاری دوره آموزشی یک روزه سیستم ها و تجهیزات فتوولتائیک برای مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان