طرّاحی، نصب و راه اندازی اوّلین نیروگاه خورشیدی متّصل به شبکه 10.2 کیلوواتی در استان گلستان 

مشخّصات:

  •  ظرفیّت نیروگاه : 10.2KW
  • پنل: Solar World
  • اینورتر: SMA
  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان