• 01732205403
  • گرگان - گرگانپارس - خیابان خرداد مرکزی - واحد 10

تآمین روشنایی محوطه با استفاده از انرژی خورشیدی

تآمین روشنایی محوطه با استفاده از انرژی خورشیدی

تآمین روشنایی محوطه با استفاده از انرژی خورشیدی

تآمین روشنایی محوطه با استفاده از انرژی خورشیدی

 

 

 

پروژ ه های دیگر

ادامه مطلب
طرّاحی، ساخت و اجرای روشنایی خورشیدی بیلبورد

طرّاحی، ساخت و اجرای روشنایی خورشیدی بیلبورد

ادامه مطلب
آبگرمکن 240 لیتری در منطقه زیارت استان گلستان

آبگرمکن 240 لیتری در منطقه زیارت استان گلستان

ادامه مطلب
طرّاحی، تأمین و نصب تجهیزات انرژی خورشیدی جهت تأمین برق امامزاده قاسم شهرستان گالیکش

طرّاحی، تأمین و نصب تجهیزات انرژی خورشیدی جهت تأمین برق امامزاده قاسم شهرستان گالیکش