• 01732205403
  • گرگان - گرگانپارس - خیابان خرداد مرکزی - واحد 10

بلاگ

ادامه مطلب
گذار انرژی

گذار انرژی

حذف سوخت‌های فسیلی، یا کاهش آنها توام با پاکیزه‌سازی؟؟!!در گذار انرژی، چه در میان کارشناسان جهانی و چه در سطح حکمرانی کشورها، دو اختلاف دیدگاه و تقابل مهم وجود ...