نوشته‌ها

طرّاحی، اجرا و نصب کیوسک شارژر موبایل خورشیدی و تجهیز ایستگاه اتوبوس به سیستم شارژ موبایل خورشیدی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نیروگاه خورشیدی متّصل به شبکه 10.2 کیلوواتی

تأمین برق خورشیدی امام زاده قاسم شهرستان گالیکش

سیستم خورشیدی منزل ییلاقی در منطقه چهار باغ گرگان